מ.מ.מ קיץ של תורה תשע"ט
בשומרון

מ.מ.מ מתמיד מנחה מעריב משלב השנה את הלימוד של קש"ת של תורה, לימוד על 8 מרבני הציונות הדתית מוזמנים להצטרף!

צור קשר

שלחו