השתלמות רכזות
פרטים בהמשך | ט"ז אלול תשע"ט 16.09.2019 | 08:00
שניות
דקות
שעות
ימים
השתלמות חוויתית |יום שלם
לרכזות קהילה ותרבות


מה בתוכנית