יקיר| מועדון הישוב | ד' אב תשפ"ב 01.08.2022 | שעת התחלה 17:30
שניות
דקות
שעות
ימים
ערבות הדדית.
מודל תמר לקהיל
ה.


לעזור ליותר אנשים. למשך יותר זמן. ביותר תחומים.
עם פחות מאמץ.
"תמר לקהילה" היא שיטה חדשנית וייחודית
שמטרתה שדרוג העזרה הקהילתית להיקפים ואיכויות חדשות.
ברחבי הארץ הולכת ונוצרת תנועה שמהותה שינוי חברתי עמוק שייתן חיבוק ענק לפרט ולמשפחה בקהילה שחווים משבר.


מוזמנים
מנהלות קהילה, רבנים, ועדות ערבות הדדית, עוסי"ם קהילתיים ומתנדבים פעילים.


למפגש הכשרה שמטרתו, לתת כלים מעשיים ומקצועיים, לניהול מערך תמיכה קהילתי למשפחות הנמצאות במצבי משבר בקהילה.

במהלך ההכשרה המשתתפים יכירו את השיטה יתרגלו תהליכי עבודה , יתאימו אותה
לקהילה, יעסקו בדילמות הנוצרות בשעת משבר ויקבלו כלים להטמעת השיטה
בקהילה וליצירת קהילה מחבקת.

מפגש ההכשרה בהנחיית צוות מקצועי של עמותת יד תמר.

עמותת יד תמר מכשירה, מייעצת ומלווה קהילות ומשפחות בתחום של ניהול משברים.
היועץ האקדמי של העמותה הוא דר' שי בן יוסף. העמותה עובדת בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה, המשרד
לשוויון חברתי, משרד החינוך, פרופ' מולי להד ועוד