מפגש יוצרים מוזמנים להירשם

קישור ל zoom יישלח ביום המפגש